Dones i repressió en els anys de la victòria  Any 2015
La Guerra Civil a la vila. Memòria d’un poble  Any 2016
L’exili i l’acollida de refugiats durant la guerra  Any 2017
Cultura i educació, l’aliment de l’ànima en la Republica  Any 2018
Espais de memòria i petjades de silenci a la vila  Any 2019
La vila als camps de concentració nazis  Any 2020
Dones i repressió en els anys de la victòria  Any 2015
La Guerra Civil a la vila. Memòria d’un poble  Any 2016
L’exili i l’acollida de refugiats durant la guerra  Any 2017
Cultura i educació, l’aliment de l’ànima en la Republica  Any 2018
Espais de memòria i petjades de silenci a la vila  Any 2019
La vila als camps de concentració nazis  Any 2020